Bogføring & Revision
Vi tilbyder revision, gennemgang og assistance med udarbejdelse af årsregnskaber for selskaber og personligt drevet virksomheder, herunder, bogføring, momsangivelser, udarbejdelse af indkomst - og formueopgørelse samt bistand med indberetning til offentlige instanser, herunder SKAT, erhvervsstyrelsen mv.
Skatterådgivning & Moms
Tilrettelæggelse af kundens skattemæssige dispositioner, herunder valg af beskatningsform.
Omdannelse af personligt ejede virksomheder til selskab.
Etablering af holdingkonstruktioner.
Besvarelse af skatteretlige spørgsmål, hvor vi har samarbejde med eksterne eksperter.
Økonomisk Rådgivning mv.
Udarbejdelse af budgetter samt økonomisk rådgivning i almindelighed.
Karlslunde Strandvej 34, 2690 Karlslunde
Tlf. 46 15 48 66 Copyright © 2015 DanskNet A/S - Alle rettigheder forbeholdes